HISTORIA NA VISA VYA MITUME, MANABII NA WATU WEMA NA WATU WAOVU WALIOTAJWA KWENYE QURAN

 1. Adam

 2. Idrisa

 3. Nuhu

 4. Hud

 5. Swaleh

 6. Ibrahim

 7. Lut

 8. Ismail

 9. Ishaqa

 10. Ya'aqub

 11. Yusuf

 12. Ayub

 13. Shu'aib

 14. Musa

 15. Harun

 16. Al-yasa'a

 17. Dhul-kifil

 18. Daud

 19. Suleiman

 20. Ilyasa

 21. Yunus

 22. Zakariya

 23. Yahaya

 24. Isa

 25. Muhammad

 26. Vijana wa pangoni

 27. Dhul-qarnayn

 28. Al-Khidhri

 29. Luqumqni

 30. Watu waliovunja amri ya Jumamosi

 31. Firaun, Qaruni na Hamana

 32. Watengenezaji wa Mahandaki ya moto

 33. Watu wa Mji uliomuuwa Muislamu

 34. Makhalifa aada ya Mtume Muhammad

 35. Tabiina na Tabii Tabiina