DARSA ZA TAJWID

YALIYOMO


SURA YA 01 ................ Utangulizi

SURA YA 02................. Hukumu ya Basmala na Isti'adha

SURA YA 03................ Hukumu za Nun Sakna na tanwin

SURA YA 04..................Hukumu za Mim sakna na Tanwin

SURA YA 05..................Hukumu Za Idgham

SURA YA 06..................Hukumu za Qalqala

SURA YA 07..................Hukumu za Tafkhim na Tarqiq

SURA YA 08..................Hukumu za Idgham na idhwhar katika Mim

SURA YA 09..................Hukumu za Waqf na Ibtidaai

SURA YA 10..................Hukumu za Madd-Twabi'i

SURA YA 11..................Hukumu za Madd-Far'iy