ZAKA NA SADAKA NA YANAYOHUSIANA

 1. MAANA YA ZAKA NA SADAKA NA TOFAUTI ZAO

 2. MSISITIZO JUU YA UTOAJI WA ZAKA NA SADAKA

 3. SHARTI ZA KUTOA ZAKA

 4. WATU WANAOPASA KUPEWA ZAKA

 5. MALI INAYOFAA KUTOLEWA ZAKA

 6. MAZAO YANAYOFAA KUTOLEWA ZAKA

 7. WANYAMA WANAOTOLEWA ZAKA

 8. ZAKA KATIKA DHAHABU, FEDHA (SILVER) NA PESA

 9. ZAKA KATIKA MALI YA BIASHARA, MALI YA KUOKOTA AMA KUCHIMBULIWA ARDHINI

 10. ZAKAT AL-FITIR

 11. LENGO LA KUTOA ZAKA

 12. KWA NINI LENGO LA ZAKA HALIFIKIWI

 13. MUHUTASARI