1. MAANA YA SUNNAH NA HADITHI

2. NAFASI YA SUNNAH KATIKA UISLAMU

3. AMRI YA KUMFUATA MTUME

4. HISTORIA YA UANDISHI WA HADITHI

5. UANDISHI WA HADITHI WAKATI WA MASWAHABA

6. UANDISHI WA HADITHI WAKATI WA MATABIINA

7. UANDISHI WA HADITHI WAKATI WA TABI'I TABI'INA

8. UHAKIKI WA HADITHI ZA MTUME (s.a.w)

9. TANZU ZA HADITHI

10. AINA ZA HADITHI

11. ZOEZI