1. SHAHADA

 2. TWAHARA

 3. SWALA

 4. SWALA ZA SUNA NA NMNA YA KUZISWALI

 5. MAMBO MUHIMU KWA MAITI

 6. FUNGA

 7. HIJA NA UMRA

 8. ZAKA

 9. NDOA

 10. UZAZI WA MPANGO

 11. TALAKA NA EDA

 12. MIRATHI NA KURITHI

 13. HADHI HAKI ZA MWANAMKE

 14. UCHUMI NA BIASHARA